Besplatno testiranje

Nudimo Vam besplatno testiranje usluga koje se nalaze ispod. Prijavite se i uvjerite se u naš kvalitet.

Izaberi Uslugu

Odaberite željenu uslugu iz našeg portfolia

KOMENTARI NAŠIH KLIJENATA

Agencija za javne nabavke je izrazito zadovoljna uslugom cloud-a koju joj pruža QSS. U posljednjih osam godina, koliko koristimo usluge cloud-a, nismo zabilježili niti jedan krucijalni problem. Svi servisi koje pružamo svojim korisnicima su uvijek bili dostupni, a podaci sigurni.

– Agencija za javne nabavke

Cloud nam za sada nema nedostataka, međutim, pristup cloud-u sa korisničke strane može nekada da predstavlja problem uslijed loše organizacije, infrastrukture i pristupa Internetu. Ipak, ovaj problem smo prevazišli konekcijom prema dva Internet provider-a.

– CityGroup

e-Dnevnik je unaprijedio nivo komunikacije između nastavnika i roditelja, koja je do sada ostvarivana uglavnom putem roditeljskih sastanaka. Pored smanjenja broja izostanaka, te povećanja prisustva roditelja na roditeljskim sastancima, e-Dnevnik je donio mnogobrojne prednosti za roditelje, kao i rad nastavnika. Nastavnici mogu dosta lakše, brže i objektivnije vrednovati ocjene i vladanje učenika, dok roditelji danas imaju mogućnost da svakodnevno dobivaju informacije o učenju i vladanju njihove djece, što nije bilo praksa u prošlosti.

– Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Uz QSS smo kreirali poslovni sistem koji je menadžmentu omogućio da na efikasniji, brži i racionalniji način upravlja sa stotinama hiljada podataka koje dobijemo godišnje, te dobije kompletnu sliku o putanji uzorka kroz naš laboratorij. Uz ovu aplikaciju su i naši klijenti dobili mogućnost da pristupe svim, za njih bitnim operacijama. Na ovaj način smo napravili vremenske uštede, te omogućili bolje planiranje i raspodjelu ljudskih i finansijskih resursa.

– Veterinarski fakultet

Bili smo u potrazi za rješenjem pomoću kojeg bi svojim partnerima ponudili novi, te ekonomičniji i efikasniji način komuniciranja od tradicionalnog. S obzirom na kompleksnost zahtjeva, nismo uspjeli pronaći gotovo rješenje te smo se odlučili za QSS kao partnera koji ima veliko iskustvo i zavidne reference. Uvjerili smo se u ispravnost našeg odabira, jer je isporučeno rješenje instalirano na visoko pouzdanim serverima, u potpunosti prilagođeno našim radnim procesima, a nadogradnje sistema su jednostavne i brze.

– Gadžo Comerc d.o.o.

NEKI OD NAŠIH KLIJENATA

 • Wiener Osiguranje
 • Lutrija BiH
 • Sberbank
 • Asbis
 • BH Pošta
 • Alma Ras
 • FDS
 • iNovine
 • Sarajevo Film Festival
 • UNDP
 • F1
 • EUFOR
 • EA